SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U SVIJETU-Dijaspora BiH

SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U SVIJETU-Dijaspora BiH

Iako brojke nisu zasigurno tačne ipak imamo nekoliko pokazatelja koje nam dokazuju kako BiH ima više dijaspore nego stanovništva u BiH. Jedan od razloga zašto se ta brojka do sada nije ustanovila jeste to što se nisu napravila ispitivanja...