Zeleni ekonomski razvoj

Zeleni ekonomski razvoj

U četvrtak 19.10. 2017. godine potpisan je sporazum o dodatnom finansiranju UNDP projekta “Zeleni ekonomski razvoj” koji finansira Vlada Švedske u iznosu 2,9 miliona KM, kao i sporazum o sufinansiranju sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku...
Emir Karadža – ključko zlato

Emir Karadža – ključko zlato

Da sve bude u znaku broja 10, 10.10. sa ocjenom 10 (deset) Ključanin Emir Karadža je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, I ciklus, 240 ECTS bodova. Rad na temu „Gubici snage u optičkim fiber kablovima uslijed mehaničke separacije...