Posjeta CIVITAS sekcija Općini Ključ

Posjeta CIVITAS sekcija Općini Ključ

  Danas su u prostorijama Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ boravili učenici CIVITAS sekcija OŠ „Velagići“ i MSŠ „Profesor Omer Filipović“ te nas upoznali sa svojim projektima „Biciklizam – zdrave životne navike i propisi“, odnosno „Street...