UNDP EE
U četvrtak 19.10. 2017. godine potpisan je sporazum o dodatnom finansiranju UNDP projekta “Zeleni ekonomski razvoj” koji finansira Vlada Švedske u iznosu 2,9 miliona KM, kao i sporazum o sufinansiranju sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, vrijedan oko 500.000 KM. Početak aktivnosti na institucionalizaciji energetskog menadžmenta u javnim objektima na državnom nivou ozvaničen je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i UNDP-a.