Ured za dijasporu općine Ključ

 

Osnovni zadatak Ureda jeste uspostavljanje sistematizirane komunikacije i saradnje svih vidova sa građanima na privremenom boravku u inostranstvu, odnosno sa njihovim organizacijama i udruženjima.

U Uredu se obavljaju sljedeći poslovi:

 

· komunikacija sa dijasporom (uključujući ličnu komunikaciju, komunikaciju elektronskim putem te putem društvenih mreža),

· koordinacija između dijaspore i lokalne zajednice u smislu komunikacije o saradnji, i to:

– interna komunikacija sa kolegama iz jedinice lokalne samouprave (JLS),

– eksterna/vanjska komunikacija ispred JLS sa poslovnom zajednicom i nevladinim sektorom u JLS,

· komunikacija sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI), Sektorom za iseljeništvo, kao i sa drugim institucijama na različitim nivoima vlasti,

· koordinacija organizacije posebnih događaja za dijasporu,

· promocija projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u lokalnoj zajednici iz različitih oblasti:

– ekonomija,

– kultura,

– obrazovanje,

– zdravstvo,

· afirmacija lokalnih kadrova i kadrova iz dijaspore u oblasti kulture, umjetnosti, nauke, privrede, sporta i drugih oblasti,

· prezentacije privrednih, poslovnih i turističkih resursa općine Ključ, Unsko – sanskog kantona i Bosne i Hercegovine,

· prenošenje pozitivnih primjera i primjera dobre prakse iz dijaspore,

· prezentacije visokoobrazovanih mladih i uspješnih građana općine Ključ koji žive i rade u dijaspori i BiH.

 

Adresa: ulica Branilaca BiH 80 (objekat „Stare gimnazije“)

Telefon: +387(0)37 663-600

Mobitel: +387(0)61 203 656

E-mail: amirhadzic68@gmail.com