Dijaspora za razvoj (D4D), projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, vas poziva da učestvujete na online završnoj konferenciji projekta „Dijaspora za razvoj“.

Nakon 54 mjeseca uspješne implementacije D4D Projekta s ciljem poboljšanja socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH kroz snažniju saradnju s dijasporom, održava se Završna konferencija Projekta pod nazivom „Dijaspora i razvoj Bosne i Hercegovine“.

Projekat je doprinjeo mobilizaciji i povezivanju dijaspore, sa akterima iz javnog, lokalnog, nevladinog i privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Na završnoj konferenciji će biti predstavljena postignuća projekta Dijaspora za razvoj, uključujući teme iz oblasti razvoja BiH kroz prenos znanja iz dijaspore, inoivativnih modela saradnje sa dijasporom, institucionalne saradnje i uključivanja dijaspore u lokalni razvoj.

Konferencija će okupiti brojne stručnjake iz BiH i dijaspore, predstavnike javnih institucija, lokalnih zajednica, privatnog sektora, edukativnih ustanova te projektne partnere koji će razmjeniti iskustva i predstaviti svoje rezultate nakon dugogodišnjeg uspješnog rada.

Završna konferencija Projekta pod nazivom „Dijaspora i razvoj Bosne i Hercegovine“ će se održati u Sarajevu 14. septembra, 2021. godine sa početkom u 13:30 sati.

Pozivamo vas da do ponedjeljka 6. septembra, 2021. godine na email: ena.krkalic@boram.ba ili sofija.tovarovic@boram.ba potvrdite svoje učešće u online događaju, nakon čega će vam biti dostavljeni pristupni podaci i agenda konferencije.