6. BIZNIS FORUM BOSANSKOHERCEGOVAČKE DIJASPORE BHdiaFor 2019  će se održati: u srijedu 31. jula 2019. godine u hotelu Kostelski buk (Kostela) u Bihaću, sa početkom u 11:00h.

Organizator događaja je Biznis centar bh. dijaspore (Diaspora Business Center), koji čini dio Grupacije Naša perspektiva. Suorganizator događaja je Privredna komora USK, a aktivnost je podržana kroz USAID Projekat “Diaspora Invest”.

Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor je najveći poslovni skup sa članovima zajednice dijaspore u Evropi. Skup se održava svake godine na drugoj lokaciji u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi ovogodišnjeg foruma su:

1. Stimuliranje investicija i poslovne saradnje sa dijasporom iz sjeverozapadne BiH,

2. Prezentiranje sjeverozapadne BiH kao atraktivne investicijske destinacije.

Forum nudi jedinstvenu priliku domaćim privrednicima i ostalim razvojim akterima u BiH da se susretnu sa najuspješnijim privrednicima bh.porijekla koji svoje trenutno prebivalište imaju van BiH. Također, pruža idealnu mogućnost za poslovno umrežavanje i istraživanje mogućnosti ulaganja. Na skupu se prezentiraju brojni investicioni projekti, primjere dobre prakse dijasporskih investicija u raznim sektorima, iskustva drugih zemalja u radu sa dijasporama, itd.

Molimo Vas da nam svoje učešće potvrdite do srijede, 17.07.2019. godine, putem e-maila: pkusk@bih.net.ba ili na broj telefona: 037 316 357.