Tokom ovog vikenda završena je rekonstrukcija, odnosno, asfaltiranje više dionica lokalnih puteva u mjesnoj zajednici velagići i Ključ. tako je zavreno asfaltiranje lokalnog puta za Postajre u dužini od oko 290 metara. Vrijednost ovih radova iznosila je 20.000 KM a finansirana je od srane mještana i Direkcije regionalnih cesta USK-a. Asfaltiran je i put Pudin Han-Hadžići u dužini od 250 metara. Sredstva je obezbjedila općina Ključ, plus učešće mještana a vrijednost radova iznosila je 24.000 KM.

Završena je i dionica puta za Palinu u dužini od 110 metara. Radovi su finansirani također od strane mještana i sredstava koje je obezbjedila Općina a u ovu dionicu investirano je 11.000 KM. Radove na asfaltiranju vršila je firma Divel doo.

Prilog: Radio Ključ