Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na  18. sjednici donijela Odluku o DKP BIH u kojima se planira organizovanje glasanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2020. godine.  Organizovanje glasanja je planirano u 22 diplomatsko-konzularna predstavništva BiH, a državljani BiH koji imaju biračko pravo, a nalaze se u inostranstvu planirano je da ga mogu ostvariti na 28 biračkih mjesta u okviru DKP mreže BiH u svijetu.

Shodno broju birača registrovanih da lično glasaju u DKP BiH Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će donijeti konačnu Odluku o DKP BiH u kojima će biti organizovano glasanje.

I ovom prilikom pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine koji glasaju van BiH da posjete zvaničnu internet stranicu Centralne izborne komisije BiH, te da blagovremeno izvrše registraciju za glasanje van BiH elektronskim putem.

Aktivna je posebna stranica na Internet portalu Centralne izborne komisije BiH pod nazivom Lokalni izbori 2020. na kojoj su dostupne sve informacije o Lokalnim izborima 2020. godine ali i svi provedbeni i relevantni podzakonski akti i obrasci, a Vodič za prijavu birača za glasanje izvan BiH za Lokalne izbore u BiH 2020. godine možete preuzeti ovdje.