U sklopu projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, uspostavljene su  javne  usluge za dijasporu u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. U prikazanom promotivnom stripu možete pogledati primjere javnih usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju dijaspori.

E-matičar je javna usluga koja omogućava elektronsko izdavanje ličnih dokumenata za dijasporu tokom njihovog boravka u inostranstvu.

Ured za dijasporu sa imenovanim koordinatorom za dijasporu je uspostavljen u nekoliko jedinica lokalne samouprave i ima ulogu da na upite iz dijaspore pruža potrebne informacije i tehničku podršku.

Mnoge jedinice lokalne samouprave su prepoznale potrebe dijaspore za savjetodavnom i tehničkom podrškom za pokretanje investicija, te se u tu svrhu formiraju Centri za biznis i investicije.

Kako bi se povezali mladi iz dijaspore sa zemljom porijekla,  jedinice lokalne samouprave su  tokom sezone praznika i odmora organizovali ljetne/zimske kampove i škole za mlade iz  dijaspore kao mjesta za učenje maternjeg jezika, upoznavanje sa lokalnim znamenitostima i običajima, te druženja sa mladima iz lokalne zajednice.