USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh.dijaspore (DBC) raspisali su javni poziv za pružanje tehničke podrške zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave u cilju unaprijeđenja saradnje sa dijasporom na lokalnom nivou.

“Od aprila 2017. godine do danas, DBC je proširio Mrežu jedinica lokalne samouprave sa kojima direktno sarađuje kroz aktivnosti podrške investicijam iz dijaspore na 13 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Ovaj Javni poziv je rezultat nastojanja da se konkretnim aktivnostima podrži rad ove Mreže, ali i da se ista proširi na zainteresovane jedinice lokalne samouprave koje se još uvijek nisu uključile u ovaj oblik povezivanja sa bh. dijasporom”, poručio je Armin Alijagić, rukovodilac DBC-a.

Tehnička podrška obuhvata, ali nije ograničena na formalno utvrđivanje saradnje Biznis centra bh. dijaspore i jedinica lokalne samouprave (u slučajevima gdje ranije nisu potpisani Memorandumi o saradnji ove vrste), prenos znanja i dobrih praksi lokalnih zajednica u radu sa bh. dijasporom, učešće u zajedničkim radno-konsultativnim sastancima sa stručnjacima /stručnjakinjama za mobilizaciju ekonomskog potencijala dijaspore, učešće u aktivnostima Biznis centra bh. dijaspore na polju edukacije i poslovnog umrežavanja, podršku u promociji uspješnih priča lokalnih zajednica na mobilizaciji bh. dijaspore putem online platforme Diasporainvest.ba, učešće predstavnika/ica Biznis centra bh. dijaspore i USAID projekta „Diaspora Invest“ na skupovima i konferencijama jedinice lokalne samouprave koji se tiču dijaspore, saradnju na razvoju rješenja za mapiranje članova/ica dijaspore koji vode porijeklo iz relevantne lokalne zajednice, razvoj Vodiča za uključivanje iseljeništva u mjesta porijekla, koordinaciju zajedničkih sastanaka jedinica lokalne samouprave – članica Mreže partnera DBC-a te ustupanje metodologije pilot-aktivnosti uključivanja članova dijaspore u razvoj lokalnih kompanija, prenosa znanja i edukacijskih programa, povezivanja mladih iz dijaspore te kreiranja mreža predstavnika/ica lokalnih zajednica u svijetu.

“Za tehničku podršku u okvir ovog Poziva, mogu se prijaviti sve jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini – gradovi i opštine/općine. Aktivnosti tehničke podrške će se realizirati u periodu od juna 2021. do marta 2022. godine, a po prikupljanju prijava jedinica lokalne samouprave. Sve prijave, dostavljene u vidu pisma za iskazivanje interesa, neophodno je poslati na e-mail adresu: info@diasporainvest.ba, a trebaju da uključuju kratki pregled dosadašnjeg rada jednice lokalne samouprave sa dijasporom, prijedlog planiranih aktivnosti jedinice lokalne samouprave koji su vezani za saradnju sa dijasporom, prijedlog oblika tehničke podrške koju DBC može pružiti jedinici lokalne samouprave (1/2 stranice) te kontakt podatke osobe ovlaštene za komunikaciju i realizaciju aktivnosti tehničke podrške i saradnje sa DBC-o. Rok za dostavu potrebnih informacija je 21.05.2021. (do 16:00h)”, zaključuje Alijagić.

Više o pozivu saznajte ovdje:  ww.bwit2021.ly/dbc-poziv-

Preuzeto sa: https://dijaspora.mhrr.gov.ba/dbc-raspisao-poziv-za-tehnicku-podrsku-gradovima-i-opstinama-u-saradnji-sa-dijasporom/ i  diasporainvest.ba