Općinu Ključ jučer je posjetila delegacija Švicarske Ambasade, Švicarske razvojne korporacije i UNDP-a BiH. Posjeta je počela u Poslovnoj zoni Velagići gdje je Općinski načelnik Nedžad Zukanović sa svojim saradnicima goste upoznao o privrednim subjektima koji tu djeluju, a zatim su posjetili firmu Kofix d.o.o. i prostor na kojem je počela izgradnja nove proizvodne hale ove firme. Načelnik je također prisutne upoznao sa implementacijom projekta izgradnje vodovoda i hidrantske mreže u industrijskoj zoni, a koji je finasirao upravo SDC (Švicarski razvojni program).

 
Nakon toga u Općini Ključ je održan radni sastanak na kojem je Gunter Joseph, direktor Švicarske razvojne korporacije u BiH koji je u odlasku upoznati novo osoblje sa svim do sada realiziranim i tekućim aktivnostima kao i planovima za budućnost, a sve u cilju nastavka izuzetno dobre saradnje sa Općinom Ključ Azra Kujundžić, Viši referent za podršku razvoju prisutnima je prezentirala do sada urađene projekte finansirane od Švicarske vlade i SDC-a, te predstavila tekuće projekte i buduće za koje očekujemo nastavak upravo sa SDC-om.
 
Općinski načelnik Nedžad Zuaknović je istakao  da Općina Ključ  ulaže sve svoje resurse i napore na jačanje i unapređenje saradnje sa SDC, Švicarskom Ambasadom i UNDP-om BiH što govori i podatak da je putem njih u prošloj godini u naš gradu loženo oko 1 milion i 4 hiljade KM. Trenutno putem ovih donatora UNDP u Ključu implementira izuzetno značajna projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“  „ILDP-Integrisanje lokalnog razvojnog programa“ i i nastavak projekta „Dijaspora i razvoj.