Dr.sci Muhidin Lelić, sa adresom boravka u SAD-u, tokom oktobra 2019. godine bio je angažiran na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao jedan od učesnika programa prenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini, a koji se realizuje u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“- projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicerske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Dr. Lelić je izvršni savjetnik i direktor za primijenjena istraživanja i razvoj u Quanta Technology sa preko 38 godina iskustva u industrijskom i akademskom okruženju. Posjeduje dokazane jedinstvene vještine u inovacijama i proizvodima razvijenim u više industrijskih grana, uključujući elektroenergetske sisteme, zaštitu i sigurnost, medicinsku dijagnostiku, fotoniku i razvoj softvera. Dr. Lelić je sarađivao sa nekoliko univerziteta u Evropi i SAD-u i vodio nekoliko visoko kvalificiranih međunarodnih timova stručnjaka koji su isporučivali inovativne proizvode na globalno tržište. Iskusan je u planiranju i izvođenju projekata, strategiji proizvoda, mapama puta i razvoju intelektualnog vlasništva. Dr. Lelić je takođe vlasnik 26 američkih patenata.

U okviru predavanja koja je održao na fakultetima u Sarajevu i Tuzli, dr. Lelić je dao pregled novih tehnologija pametnih mreža i objasnio njihovu ulogu u omogućavanju integracije širokog raspona distribuiranih energetskih resursa. Nove tehnologije uključuju razvoj učinkovitije, pouzdane i ekonomične proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, tehnologije skladištenja energije, električnih vozila (EV), nadzornih, zaštitnih, automatizacijskih i kontrolnih uređaja koje nude značajne mogućnosti za ostvarenje održive energetske budućnosti. Fokus predavanja bio je na trendovima u primjeni i upravljanju DER-om, mikro-mrežama, skladištenjem energije i infrastrukturom električnih vozila, kao i ekonomskim i tehnološkim mogućnostima regionalnih javnih preduzeća, akademskih institucija i industrije da sudjeluju i imaju koristi od Smart Grid tehnologija.

Predavanjima je prisustvovao veliki broj stručnjaka iz elektroprivrednih kompanija za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, te veliki broj inženjera iz privrede i studenata.