Gosti emisije su direktori osnovnih škola na području općine Ključ.

U OŠ Ključ upisano je 26 prvačića, 24 prvačića manje u odnosu na proteklu školsku godinu. OŠ Ključ ovu školsku godinu će započeti sa 374 učenika, dok su 2019/2020 školsku godinu završila 403 učenika.

U OŠ Velagići upisana su 154 učenika, dok je proteklu školsku godinu završilo 168 učenika. U ovu školsku ustanovu ove godine  upisano je 10 prvačića.

U OŠ Sanica upisano je 55 učenika, a proteklu školsku godinu je završilo 70 učenika. U OŠ Sanica upisana su 2 prvačića.

Poslušajte kako  se odvijala protekla školska godina, na koji način će se odvijati nova školska godina, za koliko se broj učenika smanjuje svake godine i koji su to problemi sa kojima se suočavaju u nastavi.

https://youtu.be/lZocppuKSXM