Septembarska Emisija za dijasporu je emitovana 14.10.2020. godine (srijeda), u 14:00 h, a reemitovana isti dan u 19:00 h. Gost ovomjesečne  emisije je bila Elma Hadžić, načelnica Centra za mentalno zdravlje u Ključu, a sama emisija je organizovana povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Sigurnost, optimizam, samopoštovanje, prihvaćanje sebe i drugih, vjera u ono što radimo bez obzira što radimo, pronalaženje zadovoljstva u aktivnostima koje biramo, kapacitet za suočavanje sa lijepim i manje lijepim događajima u životu … dio su naše mentalne snage i odraz mentalnog zdravlja.

Mentalna snaga pojedinca prepoznaje se i u posustajanju, nezadovoljstvu, pesimizmu, pogrešnim izborima za sebe i okolinu, nemogućnošću nošenja sa teškim situacijama i životnim događajima, niskom samopoštovanju, depresiji …

Stoga se danas u stručnim krugovima zna da je mentalno zdravlje dio našeg općeg zdravlja te da predstavlja iznimno važan izvor snage i sigurnosti za pojedinca, ali i za odnose u porodici i društvu. Opće zdravlje, a tako i mentalno zdravlje preduslov je i temeljna odrednica kvaliteta života.

Ovo je dio tema, pitanja i odgovora koje smo dobili u razgovoru sa našom gošćom, a sadržaj cijele emisije možete poslušati na linku https://youtu.be/3OlY9IOu6P4