sdr

Da je sve veći broj naših građana koji kapital i znanje stečeno na radu u inostranstvu prenose na područje matičnih općina pokazuje i primjer „Farme Omerović“ d.o.o. Ključ. Vlasnik farme, Amel Omerović, godinama živi i radi u Njemačkoj, a sada je pokrenuo vlastitim snagama farmu za uzgoj krava rase angus i limuzin u mjesnoj zajednici Humići, naselje Plamenice.

„Rasa angus je predodređena za ekstezivan uzgoj i držanje goveda u sistemu „krava – tele“, a karakteristika je ranostasnost u polnom smislu i odličan kvalitet mesa sa dobrom mramoriranošću i sa malim dijelom potkožnog masnog tkiva. Osim navedenog, odlikuje se dobrom otpornošću na velike razlike u temperaturama, zbog čega je pogodna za odgoj i tov u toplijim i u hladnijim predjelima. Govedo limuzin može da provede gotovo cijelu godinu napolju. Dnevni prirast u tovu je 1300 – 1400 g u intenzivnim uslovima. Veoma značajna osobina ove rase je mogućnost da proizvodi velike količine kvalitetnog mesa u svako doba starosti grla“, ističe naš sagovornik.
Gospodin Omerović i dalje radi u Njemačkoj, svakih mjesec dana je u Ključu, ali je svakodnevno u kontaktu sa roditeljima koji rukovode radovima i stalno su prisutni na terenu.
Namjera ovog poduzetnika je da u narednom periodu proširi objekte za smještaj goveda i poveća broj grla sa sadašnjih devedeset te se nada razumijevanju i pomoći od strane šire društvene zajednice.

sdr

sdr

dig

cof