Pri kabinetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, formirana je Globalna mreža bosanskohercegovačke dijaspore, koja je rezultat višemjesečnog rada s pojedincima, grupama i organizacijama u iseljeništvu.

Cilj formiranja ovakve mreže je da se sagleda problematika s kojom se susreću naši građani, te da se pronađu mogućnosti zajedničkog djelovanja na poboljšanju općeg statusa bosanskohercegovačke dijaspore.

Dr. Denis Bećirović prilikom zvaničnog pokretanja ove mreže, razgovarao je s građanima u iseljeništvu i poručio da Bosna i Hercegovina treba svakog svog čovjeka, da umrežavanje dijaspore ima važnu ulogu s obzirom na njen potencijal, koji je od neprocjenjivog značaja za Bosnu i Hercegovinu te dodao da putem Globalne mreže želi uspostaviti čvrstu vezu s onima koji žive izvan Bosne i Hercegovine.

Globalna mreža bosanskohercegovačke dijaspore, koncipirana je kao savjetodavno tijelo, a okuplja građane porijeklom iz Bosne i Hercegovine iz svih dijelova svijeta. Trenutno broji oko 150 aktivista.