Projekat migracije i razvoj je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Švicarske i razvojnog programa ujdinjenih nacija (UNDP) . Projekat pomaže stvaranju povoljnog okruženja za migrante koji su spremni promovirati i proaktivno podržati razvoj zemlje. Projekat se promovira u 10 općina BiH , među kojima je i Općina Ključ u kojima se provode projektne pilot aktivnosti. Na dole navedenom linku možete pogledati infografiku koja je nastala u okviru ovog projekta. 

http://opcina-kljuc.ba/index.php/arhiva-vijesti-dokumenti?download=88:infografika-migracije-i-razvoj