U mjesnoj zajednici Ključ aktuelni su radovi na više infrastrukturnih projekata. Već smo pominjali kako se vrše radovi na pripremi za asvaltiranje ulice Kulina bana a u toku su radova i na dva nova projekta. Radi se o projektima, koji se prema odluci Općinskog vijeća, financiraju od sredstava dobivenih od Unsko-sanskih šuma a riječ je o asvaltiranju dijela parkinga kod Policijske stanice Ključ u dužini od 20 metara te asvaltiranje prilaznog puta u naselje luke u dužini od 105 metara. Angažman na ovim poslovima dobilo je preduzeće Divel d.o.o. a vrijednost projekata iznosi deset, odnosno četrnaest hiljada maraka po projektu. Investitor ovih radova je općina Ključ a implementator JU Općinski fond za stambeno komunalnu djelatnost i infrastrukturu.

 

Prilog: Radio Ključ