USAID Projekt “Diaspora invest” proveo je istraživanje o posljedicama pandemije COVID-19 na dijasporske investicije, u koje su uključeni odgovori 32 kompanije pokrenute zahvaljujući investicijama bosanskohercegovačke dijaspore.

– Te 32 kompanije su iz različitih krajeva BiH, a 50 posto učesnica u istraživanju pripadaju različitim sektorima prerađivačke industrije i to 12,5 posto turizmu, 12,5 posto poljoprivredi, a ostatak IT sektoru, sektoru energetike i drugim djelatnostima. Nešto manje od trećine ispitanih kompanija je u potpunosti fokusirana na međunarodna tržišta, dok ih je 50 posto jednako fokusirano na domaća i strana tržišta, pojašnjavaju za Fenu iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Ono što im je zajedničko jeste činjenica da su pokrenute na inicijativu dijaspore, a na osnovu raznolikosti učesnika i sektora iz kojih dolaze, a izvještaj nastoji dati generalni presjek percepcije trenutnog stanja ekonomije i kompanija od strane njihovih vlasnika/rukovodećih lica.

– Isti broj zaposlenih kao 2019. godine planira zadržati 18 od 32 kompanije, a 10 ih se namjerava povećati. Samo četiri planiraju smanjiti broj zaposlenih. Isti nivo ulaganja kao 2019. godine planira zadržati 13 od 32 kompanija, deset ih planira uvećanje, a devet smanjenje ulaganja. Nešto manje od pola ih očekuje djelomičnu promjenu poslovanja, a sedam ih očekuje značajne promjene u ovom segmentu, dodaju.

Kada je riječ o očekivanjima za podršku, u finansijskom segmentu polovina ih primarno očekuje podršku u sufinansiranju plata i doprinosa, više od polovine očekuje potporu u segmentu nabavke stalnih sredstava, a više od 1/3 očekuje podršku u pristupu sredstvima za održanje poslovanje.

– Polovina anketiranih, odnosno 50 posto kompanija očekuje tehničku podršku u provođenju mjera koje realiziraju različite razine vlasti, 46 posto ih očekuje savjetodavanje za pristup dodatnom finansiranju, 18 posto podršku u upravljanju dugovima, a 12,5 psto očekuju pravnu podršku i podršku pri optimiziranju upravljanja finansijama, stoji u izvještaju o provedenom istraživanju.

USAID Projekt “Diaspora Invest” bilježi i blagi rast broja aplikacija u okviru posljednjeg Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji je proveden u toku marta i aprila, što upućuje na to da su kompanije posvetile veću pažnju alternativnim izvorima finansiranja i podrške, nego što je to inače slučaj, te da je bh.dijaspora, unatoč novonastaloj situaciji, i dalje zainteresirana da investira u zemlju porijekla.

– Investicije bh. dijaspore ostaju jedan od ključnih pokretača lokalne ekonomije, te podaci iz ovog istraživanja upućuju da kompanije pokrenute ovom vrstom ulaganja ne planiraju izaći iz posla, masovno otpuštati radnike ili odustajati od zacrtanih planova. To je dobra i važna poruka, stoji u zaključku istraživanja.