Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (u daljem tekstu D4D). D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva (u obliku bespovratnih sredstava) po ovom javnom pozivu iznose ukupno 436.000 KMMaksimalni iznos bespovratne finansijske podrške po projektu iznosi 200.000 KM, dok je minimalni iznos podrške po projektu 88.000 KM. Podnosilac prijedloga investicijskog projekta mora osigurati sufinansiranje u vrijednosti od najmanje 60% od ukupnog iznosa investicije.[1]

Podnosilac prijedloga će sredstva za sufinansiranje odobrenog projekta uplatiti na račun koji će prethodno otvoriti kod RB FBiH.

Sufinansiranje može biti djelomično ili u potpunosti obezbjeđeno i kroz kreditna sredstva RB FBiH, pod povoljnim uslovima.[2] Korištenje kreditnih sredstava RB FBiH nije obavezan uvjet za učešće u ovom javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijedloga investicijskih projekata je 23. decembar 2019. Prijedlozi zaprimljeni nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Projekat D4D zadržava pravo da po ovom pozivu ne raspodijeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da kvalitet projektnih prijedloga ne bude zadovoljavajući.

[1] Primjer 1: Ukoliko ukupna investicija iznosi 500,000 KM, iz Investicijskog fonda se može osigurati do 200,000 KM bespovratnih sredstava, dok se kroz sufinansiranje treba obezbijediti 300,000 KM. Primjer 2: Ukoliko ukupna investicija iznosi 600,000 KM, iz Investicijskog fonda se može pokriti 200,000 KM, dok je kroz sufinansiranje potrebno obezbijediti 400,000 KM. Primjer 3: Ukoliko ukupna investicija iznosi 300,000 KM, kroz Investicijski fond se može pokriti 120,000 KM, a kroz sufinansiranje je potrebno obezbijediti 180,000 BAM.

[2] Uslovi kredita za podnosioce prijedloga investicijskih projekata u okviru Investicijskog fonda su: kamatna stopa fiksna 3%-4% ovisno o vrsti projekta, rok otplate do 10 godina, grace period od 12 do 36 mjeseci ovisno o vrsti djelatnosti, instrumenti obezbjeđenja naplate u skladu sa važećim procedurama RB FBiH. Više informacija dostupno je na web stranici RB FBiH: http://www.rbfbih.ba

Više informacija na linku: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=61700