Doktori nauka Irfan Šljivo i Suad Krilašević kreirali su prvu digitalnu platformu “BH akademski imenik” za istraživače u Bosni i Hercegovini i dijaspori, s ciljem umrežavanja, saradnje i dijeljenja naučnih otkrića.

Ovo je prva akademska platforma u Bosni i Hercegovini. Nastala je kroz saradnju Asocijacije za napredak nauke i tehnologije (ANNT) i kompanije RUnIT. Partner projekta je Bosansko-američka akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS).

BH Akademski imenik nastao je s ciljem podrške istraživanju, upravljanju i prikazivanju istraživačkih podataka, kao platforma za bosanskohercegovačke istraživače

Troškove razvoja ove platforme trenutno pokriva RunIT, a troškove uposlenih nemaju, jer svi rade volonterski jer kako kažu ulaganjem u nauku vide šansu za napredak bosanskohercegovačkog društva, s ciljem da ova zemlja postane svima ugodna za život.

Inače, Irfan Šljivo magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a doktorat iz filozofije odbranio je u Švedskoj na Mälardalen Univerzitetu, od 2019. godine radi kao computer scientist u NASA Ames istraživačkom Centru u Kaliforniji, unutar Robust Software Engineering grupe.

Suad Kričašević, trenutni predsjednik ANNT, ima 28 godina, doktorirao je na Tehničkom Univerzitetu u Delftu u Holandiji, te stekao  titulu doktora tehničkih nauka iz oblasti automatike.

Više o ovoj temi možete pronaći na linku ispod:

https://www.bhdijaspora.net/bosanska-pamet-irfan-sljivo-je-magistrirao-u-sarajevu-a-sada-radi-u-nasa-i-sa-kolegom-iz-bih-volonterski-kreirao-digitalnu-platformu-za-naucnike/dijaspora/