Za Dunju Aksentijević, predavačicu i istraživačicu Univerziteta Queen Mary u Londonu, nauka je, kaže, svijetli primjer čovječanstva nasuprot destrukciji u kojoj je odrastala. Kada je iz gimnazije u Tuzli, u Bosni i Hercegovini, kao stipendistica, krenula u Veliku Britaniju da završi treći razred gimnazije, željela je da nađe put koji bi je odveo nauci, piše BBC na srpskom.

“Vjerovatno zbog dešavanja kroz koja sam odrasla devedesetih u Bosni, bježala sam od svega što ima veze s politikom i nauka mi je bila ideja vodilja”, kaže Aksentijević. Nakon studija medicine i doktorskih studija na Univerzitetu Hal u Velikoj Britaniji, počela je s istraživanjima kardiovaskularnog sistema na Univerzitetu Oxford.

Dvadeset godina kasnije, u jeku pandemije koronavirusa, rezultati njenih istraživanja donose nova znanja koja mogu pomoći u liječenju dijabetesa i kardiovaskularnog sistema. Šest mjeseci nakon početka pandemije, istraživanja pokazuju da su ljudi narušenog zdravlja, s hroničnim bolestima poput dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, podložniji posljedicama koronavirusa.

Ko je Dunja Aksentijević?

Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti kardiovaskularne fiziologije i metabolizma, istraživačica je Instituta William Harvey i članica britanske Fondacije za istraživanje srca u oblasti inflamacije. Vanredna je profesorica kardiovaskularne fiziologije i metabolizma na Univerzitetu Queen Mary u Londonu. Doktorske studije medicine na polju kardiovaskularnog metabolizma završila je na Univerzitetu Hall u Velikoj Britaniji.

Doktorska istraživanja završila je na Univerzitetu Oxford.

Izvor: Klix.ba