U okviru projekta „ Migracije i razvoj “ koji Općina Ključ realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vladom Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, u petak 05.12.2014.godine izvršena je podjela materijala za zasnivanje zasada malina. Kroz ovaj projekat predviđeno je da se za 10 korisnika koji su se prijavili na raspisani javni poziv, nabavi sadni materijal i sva potrebna oprema za sadnju 2 duluma maline po korisniku uz  sufinansiranje dijaspore u iznosu od 30% .

Ovom prilikom za 10 učesnika u projektu podijeljeno je sljedeće: sistem za navodnjavanje kap po kap, motorne prskalice-leđne, pocinčana žica, mineralna đubriva i sredstva za zaštitu. Sa učesnicima projekta dogovoreno je da se, zbog loših vremenskih uslova,  isporuka i sadnja sadnica maline kontejnerske – sorte Miker obavi na proljeće.