U utorak, 10.12.2019. godine, u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona, održan je sastanak Tima za saradnju sa dijasporom  Unsko-sanskog kantona. Naglašen je značaj  i uloga dijaspore i s tim u vezi načini dalje institucionalne saradnje i komunikacije sa našim građanima koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Na radnom sastanku, kojem je prisustvovao i Premijer USK-a gospodin Mustafa Ružnić, razgovaralo se na temu izrade Plana i programa rada Tima za saradnju sa dijasporom  Unsko-sanskog kantona, Plana rada za 2020. godinu i  Plana za predstojeće novogodišnje praznike. U narednom periodu neophodno je poduzeti dogovorene korake, graditi povjerenje sa našim iseljeništvom i kroz saradnju i zajedničkim aktivnostima raditi na poboljšanju standarda i uslova života svih građana koji žive na prostoru našeg kantona.