Dostupan fond od 1,2 miliona KM bespovratnih sredstava za ulaganja iz dijaspore

Startup studio u saradnji sa 18 opština, općina i gradova pokreće program podrške osobama iz dijaspore koje žele investirati u nove ili postojeće poslovne ideje u jednoj od 18 lokalnih zajednica: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Ključ, Lopare, Ljubinje, Modriča, Novi Grad, Ravno, Tešanj, Usora, Velika Kladuša, Zavidovići i Živinice.

U zavisnosti u kojoj zajednici želiš investirati, možeš aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM, a ukupni fond iznosi 1,2 miliona KM.

Kome je poziv namijenjen?

Namijenjen je pravnim ili fizičkim licima, koja su u jednoj od navedenih zajednica pokrenuli ili pokreću biznis u čijoj vlasničkoj strukturi je i osoba iz dijaspore.

U ovom pozivu se osobom iz dijaspore smatra ona osoba koja živi najmanje dvije godine od dana objave ovog poziva u dijaspori, a ima značajne veze sa BiH.

Osobom iz dijaspore se smatra i ona osoba koja se vratila u BiH i ima trajno prebivalište u BiH ne duže od dvije godine prije objave poziva.

Ko se može prijaviti za bespovratna sredstva?

1.     Registrovana mala i srednja preduzeća koja:

 • su osnovana u jednoj od navedenih opština, općina i gradova;
 • u vlasništvu ili suvlasništvu imaju upisanu osobu iz dijaspore (najmanje 25% kapitala) koje dokazuju važećim osnivačkim aktom i/ili ispisom iz Registra o osnivanju preduzeća;
 • su osnovana do 12 mjeseci prije datuma objave poziva;
 • posluju kao društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili će se registrovati u narednom periodu u ovom obliku.

2.     Osoba ili osobe iz dijaspore koje namjeravaju osnovati preduzeće u obliku društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sa upisanim vlasništvom ili suvlasništvom (najmanje 25% kapitala). Preduzeće je potrebno osnovati u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Koji su uslovi za prijavu na poziv za dodjelu granta?

1.     Sufinansiranje postojećeg preduzeća ili budućeg poslovnog poduhvata u najmanjem odnosu 1:1. Kroz ovaj poziv se očekuje da aplikant sufinansira poslovni poduhvat u istom iznosu koji je dobijen iz bespovratnih sredstava, na način da:

a) najmanje 50% učešća od traženog iznosa sufinansira  u novcu, čije će prebacivanje  biti dokazano finansijskim dokumentom i desit će se prije prebacivanja bespovratnih sredstava;

b) preostalih 50% može prikazati kroz vrijednost opreme, standardizacije, obuke, certifikacije i sl. Ako se za to ukaže potreba, Komisija može zahtijevati potvrdu nenovčane vrijednosti kroz sudsku ili procjenu ovlaštenog vještaka.

Na primjer: Ukoliko se aplicira za iznos od 40.000 KM, aplikantica ulaže istu toliku vrijednost, s tim da najmanje 20.000 KM mora biti gotovinsko učešće, a preostalih 20.000 može biti u negotovinskom doprinosu.

2.     Preduzeće ili aplikant (osoba iz dijaspore) nije finansijski podržan kroz druge programe namijenjene za razvoj poslovnih poduhvata osoba iz dijaspore odnosno Dijaspora Invest (USAID) i Dijaspora za razvoj (D4D – UNDP).

3.     Moguće je aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM u ovisnosti od raspoloživosti Fonda odabrane lokalne zajednice. Maksimalni iznos raspoloživih sredstava po aplikaciji će biti prikazan na izložbenom prostoru lokalne zajednice na platformi lonac eXpo.

4.     Ovim pozivom su otvorene prijave za poslovne poduhvate iz svih industrija i djelatnosti. U slučaju da broj prijava prevaziđe iznos sredstava raspoloživih u lokalnim fondovima, prednost će imati prijedlozi za poslovna ulaganja u sektore, kao što su: poljoprivreda, energetika, turizam, metaloprerađivački sektor, drvnoprerađivački sektor i drugi proizvodno-prerađivački sektori, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

5.     Nije moguće potraživati sredstva za neetične industrije i djelatnosti kao što su proizvodnja oružja, igre na sreću, industrija za odrasle i sl.

Koraci u procesu apliciranja?

 • Prvi korak je da posjetiš lonac eXpo.
 • Nakon registracije, u velikom holu odaberi Expo salu “Investiraj u BiH”, pregledaj virtualne štandove 18 opština, općina i gradova sa dostupnim fondovima za bespovratna novčana sredstva.
  Pored uvida u dostupna novčana sredstva ovdje ćeš moći stupiti u kontakt sa lokalnim koordinatorom za dijasporu iz odabrane općine, opštine ili grada te se informisati i o drugim resursima.

  • Ukoliko već sada sa sigurnošću znaš na koji lokalni fond ćeš aplicirati, na odabranom virtuelnom štandu opštine, općine ili grada u sekciji “Aktuelna ponuda” popuni prijavni “Obrazac za izražavanje interesa”.
  • Za popunjavanje Obrasca je potrebno 10 minuta, nakon što isti popuniš, kontaktirat ćemo te u roku od 10 dana sa daljnim uputama.

Napomena: Molimo te da prijavu i dokumentaciju dostaviš u elektronskoj formi putem Obrasca.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji u okviru Dijaspora programa, Općina Ključ je izabrala Paket 2 – kreiranje lokalnog Fonda za dijasporu od 80.000 KM u 2022. godini u koji Općina Ključ i Fondacija Mozaik ulažu po 40.000 KM.

Za sve informacije možete se obratiti koordinatoru programa Amiru Hadžiću na broj mobitela 061 203 656, odnosno e-mail: amirhadzic68@gmail.com