Općinski razvojni tim Općine Ključ

Broj: 06-49-1793-1/18

Ključ, 7.1.2019. godine

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Revidirane strategije razvoja

općine Ključ za period 2019 – 2024. godine

 

 I PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Ključ je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Ključ i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pristupila izradi Revidirane strategije razvoja općine Ključ za period 2019-2024. godine. Navedeni dokument je ključni strateško-planski dokument Općine Ključ koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Revidirana strategija razvoja predstavlja putokaz za sveukupni razvoj općine Ključ, a obuhvata društvenu,  ekonomsku i sferu zaštite i unapređenja životne sredine, uz poštivanje prostornog aspekta. ILDP je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini koji će sa dostavljanjem prijedloga projekata obuhvatiti realne potrebe svih kategorija stanovništva.

 

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA

Pravo predlaganja projekata imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, organa uprave i predstavničke vlasti, privatnog sektora, dijaspore, javnog sektora, predstavnici nevladinih organizacija i ostali subjekti. Cilj Javnog poziva je da svi građani ravnopravno učestvuju u izradi Revidirane strategije razvoja koja će sadržavati projekte vezane za poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou.

 

III NOSIOCI AKTIVNOSTI I KRITERIJ ODABIRA

3.1. Nosilac aktivnosti je Općinski razvojni tim kojeg je rješenjem imenovao Općinski načelnik.

3.2. Projekti će biti odabrani na osnovu postavljenih strateških ciljeva za ekonomski, društveni i sektor zaštite okoliša te u skladu sa procijenjenim financijskim mogućnostima za naredni 5-godišnji period.

 

Projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi neće biti razmatrani od strane Općinskog razvojnog tima.

Napominjemo da će u razmatranje ući samo oni prijedlozi koji budu dostavljeni u formi projektnog koncepta.

 

IV NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Obrazac za prijavu projekata koji se nalazi u prilogu možete dostaviti putem e-mail adrese opckljuc@bih.net.ba  ili lično u prostorije Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem, kancelarija br. 21, najkasnije do 21.1.2019. godine.

Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Jedinici za upravljanje lokalnim razvojem Općine Ključ na broj telefona 037 316 345 ili lično u zgradi Općine Ključ, kancelarija br. 21.

 

Prilog:

 

Koordinator Općinskog razvojnog tima

Nedžad Zukanović, prof.