Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, čime BiH ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svoje nadležnosti za iseljeništvo, priprema analizu stanja bh. iseljeništva na godišnjem nivou, a odnosi se na podatke o njihovom broju, statusu, zaposlenosti, uključenost u obrazovni sistem i integriranost u državama prijema.

Ukupan broj osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u iseljeništvu u 2019. godini je procijenjen na najmanje 2,2 miliona.

Podaci o ukupnom broju iseljenika rođenih u BiH, bez obzira na njihovo sadašnje državljanstvo, u 52 zemlje svijeta iznosi 1.807.602, od čega u 30 zemalja Evrope (Švicarska, Norveška i EU-28) živi oko 60% bh. iseljenika.

Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2019. godinu možete preuzeti ovdje, na sva tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.