Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, čime BiH ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svoje nadležnosti za iseljeništvo, priprema analizu stanja bh. iseljeništva na godišnjem nivou, a odnosi se na podatke o njihovom broju, statusu, zaposlenosti, uključenost u obrazovni sistem i integriranost u državama prijema.

Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2020. godinu možete preuzeti ovdje, na sva tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.