U okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’  (D4D), projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švicarske vlade u partnerstvu sa UNDP i IOM, u periodu od početka januara do kraja fabruara 2020.godine biće anagažovani sljedeći stručnjaci iz iseljeništva na prenosu znanja u javne institucije u BiH:

Dr. Enes Kanlić,  SAD  oblast: Medicina Ortopedija – Univerzitetski klinički centar Tuzla,  od 23-28.2.2020. godine

Dr. Almir Smajić, SAD oblast: Metodika matematike i prirodnih nauka- Filozofski fakultet Tuzla, od 24-28.2.2020.g

Dr. Senada Selo Šabić, Hrvatska oblast: Hrvatska Međunarodni odnosi – Fakultet političkih nauka Sarajevo, od 3-6.3.2020.g

Dr. Lejla Hadzikadić Gušić, SAD oblast: MedicinaOnkologija – Univerzitetski klinički centar Tuzla, od 9-13.3.2020.g

Dr. Mladen Miličević,  SAD oblast: Muzička  umjetnost, film, televizija – Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo,  od 9-20. 3. 2020.g

Mr. Radoslav Drašković, Kanada oblast: Istorija  – Filozofski fakultet  Zenica,  od 16.3.-3.4.2020. godine.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati predavanjima uvaženih stručnjaka iz iseljeništva. Detaljnije informacije o terminima predavanja biće dostupne na web stranicama institucija prijema ili se mogu dobiti na upit putem e-maila iseljenistvo@mhrr.gov.ba.