Bivši predsjednik Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauke prof. dr. Kenan Arnautović, nastavlja sa uspjesima u Americi i širom svijeta u oblasti neurohirurgije.

On je ponovno izabran za predsjednika internacionalnog komiteta Američke asocijacije neurohirurga (AANS aans.org) od 2021-2023, te je izabran za drugog potpredsjednika Svjetske federacije neurohirurga (WFNS wfns.org) od 2019-2021.

Inače, Kenan Arnautović je u rodnom Sarajevu završio Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neurohirurgije, čiji dio je proveo u Hanoveru. Radio je na Koševu kao specijalista neurohirurg, ali ne za stalno. Pred kraj rata je dobio poziv za dolazak u Ameriku gdje nije planirao ostati, ali se pokazao uspješnim, produktivnim u pisanju projekata.

Završio je specijalizaciju iz neurohirurgije i subspecijalizaciju iz hirurgije baze lubanje na University of Arkansas for Medical Sciences in Little Rock, pod mentorstvom vrlo uglednih neurohirurga. Potom je prešao u Memphis i postao šef Baptist instituta za neurohirurgiju.