Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sektor za iseljeništvo, obavještava zainteresovane pisce i izdavače iz iseljeništva /dijaspore da ove godine neće imati aktivnosti vezane za najam štanda i organizaciju učešća i predstavljanja pisaca i izdavača iz iseljeništva / dijaspore na 33. Internacionalnom sarajevskom sajmu knjiga i učila 2022. koji se održava u terminu od 20. do 25. aprila u Centru Skenderija u Sarajevu.

Upućujemo zainteresovane da se za svoje učešće direktno obrate organizatoru Sajma knjiga Centru Skenderija ili dogovore prezentacije svojih djela na Sajmu putem svojih izdavača.

Kontakt organizatora Sajma dostupan je na:

https://www.skenderija.ba/index.php/sarajevskisajam/sajam-knjiga

Kontakt osoba: Amira Bojčić amira.b@skenderija.ba