Zgradu suda u Ključu posjetili su predstavnici Ministarstva pravosuđa Unsko-sanskog kantona, Enes Selman predsjednik Općinskog suda Sanski Most sa saradnicima te predstavnici organa uprave na čelu sa načelnikom prof. Nedžadom Zukanovićem. Oni su sa izvođačem radova obišli zgradu suda koja je adaptirana i obnovljena a potom je razgovarano o narednoj fazi u procesu uspostavljanja stalnog odjeljenja suda u Ključu.Podsjećamo da je prestrukturiranjem pravosuđa već više od deset godina ukinut Općinski sud u Ključu. Građani Ključa su za ostvarivanje svojih ličnih prava morali ići u Sanski Most. Nakon višegodišnje borbe i uloženog truda predstavnika lokalnih vlasti dolazi do izmjena Zakona o sudovima u FBiH te je osnovnano odjeljenje suda u Ključu izvan sjedišta suda.

Za sprovođenje ove odluke u djelo odnosno za početak rada odjeljenja suda u Ključu, kantonalno ministarstvo pravosuđa i lokalna vlast morali su obezbjediti uslove, odnosno sredstva za renoviranje zgrade i prilagoditi je potrebama suda.

Prilog: Radio Ključ