Dana 05.08.2020. godine, u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sektora za iseljeništvo održan je drugi Diaspora Online Check-In. Sastanku su prisustvovale bosanskohercegovačke organizacije iz Njemačke, Danske, Švedske i Švicarske.

Ovog puta tema je bila umrežavanje organizacija iz Dijaspore i Ministarstva u cilju postavljanja temelja za buduću saradnju na zajedničkim projektima i informisanosti u vezi trenutnih aktivnosti i potencijalne pripreme, osmišljavanja i realizacije projektnih ideja organizacija iz dijaspore sa domovinom.

Uvodni dio Diaspora Online Check-In sastanka je protekao u predstavljanju i upoznavanju sudionika. Konkretni početak dnevnog reda se odnosio na prezentaciju online alata naziva Digital Workplace – Digitalnog Radnog Prostora aplikacije pod nazivom MURAL, virtualne oglasne ploče i radnog prostora koja bi poslužila kao informativna tačka spajanja svih organizacija iz bosanskohercegovačke dijaspore i komunikacijska osnova za moguće projekte. Praktičan i pregledan digitalni alat sa više funkcija poslužit će boljem i bržem umrežavanju organizacija i transparentnijem međusobnom komuniciranju i ažuriranju pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti.

Sljedeća tema odnosila se na određivanje dodatnih kanala komunikacije osim elektronske pošte i svi sudionici su se složili da je potreban dnevni kanal komunikacije poput WhatsApp-a ili neke druge aplikacije. Ovo bi omogućilo lakšu i protočniju komunikaciju, brže ažuriranje trenutnih aktivnosti i potencijalne buduće saradnje te umrežavanje podiglo na jedan novi nivo.

Unutar ove tematske oblasti pojavilo se i pitanje upoznavanja ostalih organizacija iz Dijaspore i njihovog aktivnog uključivanja u Digitalni Radni Prostor – Diaspora BiH. Dogovoreno je da se u tu svrhu pripremi i odgovarajući pomoćni materijali kako bi se olakšao proces pristupanja – Onboarding.

Umrežavanje i razmjena znanja, projektni prijedlozi, zajednička saradnja na projektima od značaja i koristi za Bosnu i Hercegovinu, bolja i uspješnija komunikacija organizacija i institucija Bosne i Hercegovine u svrhu ostvarivanja povezanosti dijaspore i domovine i još sličnih izjava  su na direktan ili indirektan način bile poruke koje su se mogle čuti u razgovoru sudionika i dijeljenju mišljenja o aktualnoj situaciji i slijedećim koracima.

Dogovoreno je da se nastavi sa Diaspora Online Check-In sastancima i da se napravi poziv za druge organizacije kako bi se aktivno uključile i upoznale sa ovim i drugim digitalnim alatima, neophodnim za rad u okolnostima nemogućnosti fizičkih susreta.