U okviru manifestacije Dani dijaspore 2021. održan je Poslovno-investicijski forum kao dobra prilika da se sretnu predstavnici svih zainteresovanih grupa aktera (općinske vlasti, poduzetnici sa lokalnog nivoa, BH institucije, međunarodne razvojne agencije, domaće nevladine organizacije i dijaspora) i u otvorenoj diskusiji iznesu svoje stavove, prijedloge i razmijene iskustva. Prezentovane su sljedeće teme:

– Prezentacija rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na saradnju sa iseljeništvom

(Kemo Sarač, pomoćnik ministra i Vladimir Kek, viši stručni saradnik za opštu, naučnu i kulturnu saradnju),

– Uloga Ministarstva privrede USK u razvoju privrede

(Emina Miljković, pomoćnica ministrice i Admir Smajić, pomoćnik ministrice),

– Prezentacija aktuelnih programa saradnje sa dijasporom

(Fondacija Mozaik – Dženan Šarić, direktor Programa Startup studio),

– Mogućnosti ulaganja na području općine Ključ

(Admir Šistek, šef Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove),

– Strategija razvoja općine Ključ 2021-2027.

(Amir Hadžić, koordinator Općinskog razvojnog tima).

Namjera Općine Ključ jeste da identificira probleme u privredi i saradnji sa dijasporom i ponudi nove inicijative i razmišljanja za poboljšanje saradnje i iznalaženje novih rješenja. Definisanje saradnje sa dijasporom na institucionalnom osnovu i provođenje pojedinačnih projekata otvoriće mogućnost za intenzivnije uključivanje svih zainteresovanih u razvojne programe lokalne samouprave. Prisutni su upoznati, između ostalog, i sa mogućnostima i načinima pomoći učesnika Foruma navedenim kategorijama, ali i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta te drugih eksternih izvora finansiranja. Druženje je bilo ugodno i korisno, a u namjeri daljeg jačanja saradnje, promocije privatnih biznisa, razmjene iskustava i znanja, umrežavanja privatnih i društvenih interesa i promocije potencijala općine Ključ, konstatovano je da je neophodno: zajednički i organizovano raditi na privlačenju domaćih i stranih investitora; poticati privredu, posebno proizvodnju, na zdravim osnovama; značajnije medijski predstavljati aktivnosti poduzetnika, domaćih i sa strane, koji djeluju na području naše općine; stremiti većem stepenu institucionalizacije odnosa te aktivnije i koordinirano raditi na apliciranju ka eksternim izvorima finansiranja. U diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacije tema, postavljana su pitanja, iznošeni prijedlozi, konstatacije i sugestije te od prisutnih odgovornih dati i odgovori. Nažalost, moramo konstatovati da, u velikom broju, ključki privrednici, poljoprivrednici, obrtnici i iseljenici nisu prepoznali značaj, namjeru i ulogu održanog Poslovno-investicijskog foruma koji je i organizovan upravo u cilju rješavanja njihovih problema i pomoći u aktivnostima. Općina Ključ se ovom prilikom zahvaljuje svim učesnicima Foruma.