Općina Ključ je, uz podršku Projekta integriranog lokanog razvoja (ILDP), pokrenula proces revizije Strategije razvoja općine u skladu sa Metodologijom integriranog lokalnog planiranja (MiPRO).

S tim u vezi je i održan današnji sastanak na kojem se podsjetilo na svrhu programiranja (projekata, mjera i programa) u funkciji sektorskog planiranja te razmatrali prijedlozi/ideje za mjere i projekte.

Također je urađen odabir prioritetnih prijedloga/ideja i (po potrebi) grupiranje u postojeće ili nove programe sektorskog plana implementacije.

Razmatrano je i uspostavljanje hijerarhijskog odnosa i veza između programa, projekata i mjera i relevantnog sektorskog cilja.

Na sastanku su definisani naredni koraci u procesu revizije Strategije te zaključeno da se aktiviraju svi ljudski i institucionalni resursi za dostavljanje prijedloga i sugestija za reviziju Strategije u cilju doprinosa što kvalitetnijem dokumentu revidirane Strategije za period 2019 – 2023. godina.