Na zahtjev partnerske općine Ključ, projekat Dijaspora za razvoj (D4D) će u narednom periodu podržati lokalnu razvojnu inicijativu u saradnji sa dijasporom kao odgovor na trenutno otežano stanje uzrokovano pandemijom COVID-19. Naime, radi se o ekonomskom osnaživanju lokalne radio stanice Ključ, a osnovni cilj ove inicijative jeste kvalitetnije pružanje informacija lokalnom stanovništvu i dijaspori što je u trenutnim okolnostima postalo izuzetno važno, a još više u situacijama kao što je vrijeme pandemije COVID-19, kada se u vrijeme socijalne distanciranosti i izolacije nametnula dodatna potreba da se ponude struktuirane informacije lokalnom stanovništvu i dijaspori.

Općina Ključ, kao i mnoge druge lokalne samouprave, fokusirana je na osiguravanje povoljnog lokalnog okruženja pri čemu je jedan od važnih aspekata istog proaktivna razmjena informacija. Općina to želi osigurati javnim emisijama Javnog preduzeća Radio Ključ, čiji je osnivač Općina Ključ te mogućnostima za poslovnu saradnju koja se može uspostaviti između lokalnog stanovništva i dijaspore, ali i rodnoj ravnopravnosti i uključivanju žena u ekonomske aktivnosti na lokalnom nivou (sa fokusom na podizanje svijesti). Pored toga, sada je više nego ikad prije potrebno otvoriti poboljšane kanale komunikacije i ojačati veze sa dijasporom obzirom na posljedice prouzrokovane pandemijom COVID-19, kroz podršku lokalnim razvojnim intervencijama. U tom smislu, emisije bi se koristile za pružanje odgovarajuće razmjene informacija o zdravstvenoj zaštiti ili drugih korisnih informacija za ekonomske prilike i osnaživanje žena u lokalnoj zajednici.

Općina Ključ je kao partnerska općina uspješno realizovala lokalnu razvojnu inicijativu „Razvoj tržišta rada u saradnji sa dijasporom“, koristeći potencijale dijaspore za lokalni društveno-ekonomski razvoj. Tokom projekta, Radio Ključ je emitovao jednom mjesečno i dva puta reemitovao radio emisije sa sadržajem relevantnim za dijasporu sa ciljem poboljšanja komunikacije sa dijasporom. Radio emisije pokazale su se odličnim alatom za pristup dijaspori (više od 5.000 slušatelja). Općini Ključ je u interesu da se podrži Radio Ključ kao javni informativni servis koji će doprinijeti poslovnim prilikama, podići svijest o ravnopravnosti spolova posebno na ekonomskom području, podržati zdravstvenu zaštitu i sve druge informacije koje se odnose na pandemiju. Emisije će služiti kao platforma za razmjenu informacija koje su relevantne za dijasporu i lokalni razvoj.

Kako bi se osiguralo emitovanje pravovremenih informacija i kvalitetnog programskog sadržaja, D4D projekat će unaprijediti tehničke uslove radio stanice Ključ kroz modernizaciju opreme za potrebe kvalitetnijeg emitovanja radio emisija. Podrška D4D projekta u provođenju ove inicijative u početku će doprinijeti prevenciji zdravlja u lokalnoj zajednici, nastavku ekonomskih aktivnosti u lokalnoj ekonomiji koje zahtijevaju revitalizaciju, podizanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti, kao i umrežavanju sa dijasporom kroz pravovremeno informisanje javnosti.

Projekat Dijaspora za razvoj je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.