U sklopu saradnje  i partnerstva na različitim projektima između Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i Općine Ključ, delegacija Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, koju su činili Direktor za saradnju i Zamjenik ambasadora Švicarske, Siroco Messerli, Chantal Felder, Zamjenica direktora za saradnju i Azra Šarenkapa, Viši programski oficir za migracije, posjetila je Ured za dijasporu općine Ključ. Upravo je osnivanje Ureda za dijasporu jedna od realizovanih zajedničkih aktivnosti, a tema razgovora je bila implementacija projekata u periodu iza nas.

Domaćin ovoj visokoj delegaciji je bio Općinski načelnik Nedžad Zukanović sa saradnicima (Armin Čahut, Azra Kujundžić i Zehra Čajić) koji su, između ostalog, dali prijedloge i mogućnosti dalje saradnje Općine Ključ i Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, uz podršku dosadašnjih partnera, prije svega, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i UNDP BiH, ali i drugih koji žele i mogu dati svoj doprinis institucionalnoj saradnji sa našim sugrađanima koji trenutno žive van općine Ključ i Bosne i Hercegovine.