U sklopu posjete Bosni i Hercegovini i CLDD-u BiH, predstavnice Švedske agencije za migracije,  Tamara Špirić i Biserka Puača Merdžanić, boravile su u posjeti Ključu, tačnije u posjeti CLDD-u Ključ i Uredu za dijasporu Općine Ključ. Svrha njihova posjeta jeste da se izvrši monitoring rada CLDD-a BiH, ali i da se održe sastanci sa relevantnim akterima koji su uključeni u procese povratka naših građana iz Švedske, jer ova agencija finansira rad i djelovanje CLDD-a. Domaćin ovom sastanku je bila gospođa Šefika Muratagić koja je prisutne upoznala sa procesom rada CLDD-a Ključ i dosadašnjim aktivnostima provedenim na području Bosne i Hercegovine. Nakon kratkog uvoda i prezentacije rada CLDD-a Ključ, gošće s radom Ureda za dijasporu upoznao je koordinator ureda, gospodin Amir Hadžić koji im je predstavio dosadašnje aktivnosti ureda, komunikaciju sa našim građanima koji žive izvan BiH te implementiranim projektima koje je vodila lokalna zajednica, a koji su se ticali saradnje sa dijasporom i sa CLDD-om Ključ. Tokom posjete Ključu gošće iz Švedske su obišle i Stari grad Ključ te su izrazile želju za ponovnom posjetom Ključu.