Veliko nam je zadovoljstvo pozvati vas da učestvujete na konferenciji ‘’Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam’’ koja će se održati 22.06.2021. godine u online formatu.

Konferencija predstavlja treću konferenciju za dijasporu iz Bosne i Hercegovine, tematskog je karaktera i namijenjena je svim pripadnicima dijaspore/iseljeništva, kao i pripadnicima dijaspore/iseljeništva zainteresovanim za razvoj turističkog sektora u BiH, posjetiocima i potencijalnim turistima u BiH, predstavnicima nadležnih institucija u BiH, turističkim zajednicama i pružaocima turističkih usluga.

Panelisti konferencije su pripadnci dijaspore/iseljeništva angažovani na razvoju turizma u BiH, investitori i turistički posrednici, eksperti u oblasti turizma,  predstavnici javnog, privatnog i akademskog sektora, eksperti Svjetske turističke organizacije UN-a i predstavnici turističkih projekata koji se realizuju u BiH.

Ciljevi konferencije

  • Doprinijeti da se dijaspora/iseljeništvo prepozna kao jedna od ključnih ciljnih grupa za razvoj turizma u BiH: kao turisti, posrednici u promociji bh. turizma u inostranstvu i kao investitori u sektor turizma u BiH.
  • Prenijeti znanja i iskustva iz dijaspore/iseljeništva u oblast turizma u BiH.
  • Promovisati uspješne priče o doprinosu dijaspore/iseljeništva razvoju turizma u BiH.
  • Doprinijeti umrežavanju između različitih turističkih aktera u dijaspori/iseljeništvu i BiH i dr.

Pozivamo sve zainteresovane pripadnike dijaspore/iseljeništva, kao i sve zainteresovane u Bosni i Hercegovini da uzmu učešće na konferenciji i da se registruju na linku https://dijasporaiturizambihusrcu.ba/  gdje se nalaze detaljne informacije o samoj konferenciji, dnevnom redu, panelistima, kao i druge relevantne informacije vezane za ovaj događaj.

Konferencija se održava u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’–projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.