U okviru inicijative Diaspora Online Check-In, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo i organizacije u iseljeništvu: pangea mreža (Njemačka), i-platform (Švicarska), Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj (SBHUD), BHRoots (Austrija), Odbor bh učitelja u Danskoj (OBHU) i Kulturno društvo Bošnjaka ”Preporod” Split  organizuju zoom događaj pod nazivom „Značaj maternjeg jezika u dijaspori“.

Cilj ovog događaja je upoznati predstavnike iseljeništva o značaju očuvanja maternjeg jezika u iseljeništvu, razmijeniti iskustava i uspostaviti jaču međusobnu saradnju koja može doprinijeti poboljšanju učenja maternjeg jezika u iseljeništvu.

Glavna predavačica na skupu je dr. Dina Mehmedbegović-Smith sa Instituta za obrazovanje, University College London, čija istraživanja se tiču dvojezičnosti / višejezičnosti, manjinskih jezika i pozicioniranja jezika u odnosu na dominantni jezik, političku moć i nestajanje jezika. Dr.Mehmedbegović-Smith trenutno razvija interdisciplinarni rad s kolegama iz neuroznanosti s ciljem pružanja širih dokaza za zagovaranje kognitivnih prednosti dvojezičnosti u obrazovanju i cjeloživotnom učenju. Njen koncept ”Zdrava lingvistička prehrana” inovativan je pristup učenju jezika, kao i njen autobiografski pristup razvijanju interkulturalnih vještina.

Skup će takođe biti prilika za upoznavanje sa istraživanjem Vedada Bobereg-Fazlića o online učenju maternjeg jezika u Njemačkoj, kao i upoznavanje nekoliko primjera učenja maternjeg jezika u Njemačkoj i Danskoj.

Registracija za učešće na ovom događaju se vrši putem linka  https://forms.gle/MpRfbK8YXS1eNndq6  najkasnije do 1. februara 2021.godine, uz napomenu da je broj učesnika ograničen.

Registrovanim učesnicima će link za uključenje na skup biti dostavljen naknadno.

Dnevni red skupa  možete preuzeti ovdje.