U Konferencijskoj Sali hotela „Ključ“ održana je radionica koju su organizovali Fondacija Mozaik i Općina Ključ sa ciljem da približe vrijednosti i daju više informacija o Dijaspora programu.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, partneri su potvrdili da će doprinijeti razvoju Dijaspora programa Općine Ključ kroz kreiranje zajedničkog Fonda sredstava  za dijasporu općine Ključ, za aktivnosti podrške i finansiranje biznisa.

Općina Ključ je izabrala Paket 2 – kreiranje lokalnog Fonda za dijasporu od 80.000 KM u 2022. godini u koji Općina Ključ i Fondacija Mozaik ulažu po 40.000 KM.

   

Javni poziv “Investiraj u BiH” je već ranije objavljen na službenoj stranici Općine Ključ, gdje se može dobiti potpuna informacija o programu.

Na samoj radionici obrađene su teme:

– Prezentacija ekosistema za razvoj saradnji i poslovnih poduhvata sa dijasporom

– Digitalne mogućnosti za razvoj ekosistema kroz lonaceXpo

– Način funkcionisanja zajedničkog Fonda za dijasporu općine Ključ

Organizatori se još jednom zahvaljuju svim prisutnim sudionicima radionice i pozivaju zainteresovane da se informišu i apliciraju na sredstva u okviru Fonda za dijasporu Općine Ključ.