Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje drugi ciklus obuke na temu „Uključivanje dijaspore u lokalni razvoj“, 29. i 30. septembra 2020. godine putem online platforme Zoom.

Svrha radionice je da doprinese unaprijeđenju razumijevanja i osnovnih kapaciteta po pitanju uključivanja dijaspore u lokalni razvoj, omogućavajući učenje na bazi prenošenja  iskustava, kao i razmjenu dobrih praksi.

Teme o kojima će se razgovarati na radionici su:

  • Crowdsourcing inicijative sa dijasporom
  • Pregled i analiza portala za bh dijasporu
  • Uključivanje dijaspore u dijalog sa lokalnom samoupravom
  • Uspostavljanje/unaprijeđenje saradnje sa akademskom dijasporom
  • Zagovaranje/lobiranje za jači angažman dijaspore

Program obuke je podržan kroz projekat “Dijaspora za razvoj (D4D)”, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.