Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na  21. sjednici održanoj 07.05.2020. godine donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 04. oktobra 2020. godine.

Izbori su raspisani za:

  • 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • 56 skupština općina u Republici Srpskoj,
  • 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
  • 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • 7 skupština gradova u Republici Srpskoj,
  • 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i
  • Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata.

Prvi put na Lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će se izbori za izbor vijećnika u Vijeće Grada Mostara raspisati po sticanju neophodnih uslova za raspisivanje i održavanje izbora.

Obavještavamo javnost da je Centralna izborna komisija BiH donijela i odluku o zaključenju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 06. maj u 24 časa, prema kojoj je u Centralni birački spisak upisano 3. 374.364 birača, što uključuje i birače iz Grada Mostara.

Registracija birača koji glasaju izvan BiH će se i za ove izbore vršiti na osnovu PRP1 i PRP2 obrazaca, kao što je to bio slučaj i kod ranijih izbora. Ono što predstavlja novinu je činjenica da je PRP2 obrazac prijave za sada dostupan samo u elektronskoj formi i to na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH. Razlog za uvođenje ove novine je činjenica da zbog nedostatka finansijskih sredstava nije bilo moguće pravovremeno pokrenuti postupak javnih nabavki za štampanje PRP2 obrazaca, kao ni postupak javnih nabavki za poštansku dostavu PRP 2 obrazaca biračima izvan BiH. Osim razloga zasnovanih na nedostatku finansijskih sredstava, elektronska forma PRP 2 obrasca je obezbijeđena i zbog otežanog odvijanja poštanskog saobraćaja, uzrokovanog epidemijom COVID-19.

Pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine koji glasaju van BiH da bez odlaganja posjete zvaničnu internet stranicu Centralne izborne komisije BiH, te da blagovremeno izvrše registraciju za glasanje van BiH elektronskim putem. Aktivna je posebna stranica na Internet portalu Centralne izborne komisije BiH pod nazivom Lokalni izbori 2020. na kojoj su dostupne sve informacije o Lokalnim izborima 2020. godine ali i svi provedbeni i relevantni podzakonski akti i obrasci.

IZVOR: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine