Gosti septembarske emisije za dijasporu su: Direktor JU MSŠ ‘Profesor Omer Filipović’ Ključ Suad Kurbegović i direktor JU OŠ Ključ Fuad Konjević
Poslušajte kako će se odvijati nova školska godina, koliko učenika pohađa školu na području općine Ključ, poteškoće sa kojima se susreću…
Emisiju poslušajte na dljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=OJYPaZWvGi0