Iako brojke nisu zasigurno tačne ipak imamo nekoliko pokazatelja koje nam dokazuju kako BiH ima više dijaspore nego stanovništva u BiH. Jedan od razloga zašto se ta brojka do sada nije ustanovila jeste to što se nisu napravila ispitivanja broja Bosanaca i Hercegovaca koji žive u Turskoj. Prema tome, ukoliko se uzme u obzir broj stanovnika koji žive u BiH i u dijaspori jasno se vidi da BiH pripada zemljama sa najvećim brojem dijaspore.

Osobine i prednosti BH dijaspore:

1.Dijaspora BiH je brojna, pogotovo ako se u obzir uzmu parametri stanovništva u BiH;

2.Dijaspora BiH je uglavnom obrazovana, mlada, sastoji se od pojedinaca pred kojima je budućnost, a sve to vidimo kroz neke od primjera u svijetu;

3.Sugrađani koji žive van granica BiH žele da BiH postigne nacionalne ciljeve. Bez obzira što su napustili BiH i gdje se nalaze, još uvijek su emocionalno jako vezani za BiH;

4.BH dijaspora se nalazi u raznim zemljama u svijetu te je kao takva najbolji predstavnik BiH u svijetu.

Generalno, dijaspore imaju i pozitivnih i negativnih efekata na ekonomiju zemalja u kojima se nalaze. Kad je u pitanju BiH, ljudski kapital važi za jedan od važnijih elemenata za rast ekonomije i on je poprilično oslabio selidbom ljudstva u druge zemlje. S druge strane, dijaspora je izvor koji iz inostranstva donosi zaradu. Prema podacima Centralne banke BiH, svake godine u BiH putem dijaspore doznači se suma u iznosu oko 2 milijarde eura.

Postoji mnogo primjera u svijetu gdje je dijaspora doprinijela razvoju ekonomije i te iste dijaspore su utjecajan put ka vezanju lokalnih preduzeća i poslovnog svijeta sa trgovinom.

Prema naučnom istraživanju vezanom za međunarodne veze, kvalifikovana i obrazovana dijaspora nije nedostatak za zemlju, naprotiv, smatra se prednošću kako bi se nacionalni interes ostvario zajedničkim snagama.

Na osnovu nekih primjera i iskustava u svijetu, stanovništvo koje živi van matične zemlje sasvim uspješno sa svojim “novim državama” trguju i investiraju zbog toga što na lakši način dobiju tačne podatke o trgovini, radnoj snazi, investitorima, zakonodavstvu i sl. Po tom pitanju najbolji primjer je dijaspora Kine koja u međunarodnoj trgovini zauzima važno mjesto i u poziciji je mosta jer povezuje svijet sa poslovnim ljudima iz svoje zemlje.

 

Struktura BH dijaspore

Dijaspora BiH u svijetu općenito se okuplja u klubovima, udruženjima, kulturnim centrima, asocijacijama dijaspore i islamskim udruženjima. Udruženja i razne nevladine organizacije su sa svim karakteristikama stvarnost dijaspore. Pojedinci kao pripadnici dijaspore organizuju se u udruženjima kako bi zadovoljili svoje potrebe. U ovim udruženjima se čuva kultura, običaji i tradicija. Sliku BiH u drugim zemljama određuju aktivnosti u udruženjima. Folklorne predstave, tradicionalna jela, znamenitosti zemlje, kultura i slika života u BiH služi kao primjer i pozitivan imidž u drugim zemljama.

Izvor: www.bigmev.org