Na graničnim  prijelazima Gradiška i Šamac pojačana je frekvencija teretnih vozila na ulazu u BIH. Na ostalim GP nema dužih zadržavanja.

Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. (Svilaj, Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Bili Brig, Aržano Pazar, Dvorine, Cera, Jovića Most, Sebišina, Slivno, Podprolog, Unka, Vukov Klanac, Imotica, Slano, Kozarska Dubica, Gabela Polje)

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su osobe s boravkom u BiH, lica kojima je potrebno liječenje, te lica koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja.

Ulazak  stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu zbog poslovnih obaveza je dozvoljeno samo ako ima potvrdu o negativnosti testa na virus koronu, koja ne smije biti starija od 48 sati, kao i pozivno pismo kompanije koju dolazi da posjeti.

Srbija je zatvorila sve granične prelaze prema Bosni i Hercegovini, izuzev graničnih prijelaza Karakaj, Vardište i Rača koji ostaju otvoreni samo za robni saobraćaj.

Hrvatska i Crna Gora su zatvorili sve granične prelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje je dozvoljen samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.

Za teretna motorna vozila za tranzit preko Hrvatske u funkciji su granični prelazi Gradiška, Bijača i Šamac, a preko Crne Gore GP Klobuk. 

Aktuelne informacije o stanju na graničnim prijelazima u BiH i nekim europskim državama možete pratiti ovdje