U nedostatku adekvatnih udžbenika, a s ciljem promovisanja i očuvanja bosanskog jezika, u dopunskim školama u Danskoj u kojima djeca u iseljeništvu uče maternji jezik, nedavno je počela upotreba dvojezičnog, dansko–bosanskog udžbenika koji je prilagođen djeci bosanskohercegovačkog porijekla rođenoj u Danskoj. Udžbenik je izrađen na inicijativu i uz podršku Odbora bosanskohercegovačkih učitelja (OBHU) u Danskoj, udruženja  koje je izuzetno aktivno u podučavanju djece maternjem jeziku.

Autor udžbenika je dr. Izet Muratspahić, koji živi u Švedskoj. Dr. Muratspahić je napisao više stotina recenzija, prikaza i ogleda iz književnosti i jezika, član je Švedskog društva autora udžbenika, te je autor desetak knjiga koje imaju za cilj da olakšaju djeci učenje bosanskog jezika. Jedan od takvih je i ovaj udžbenik pod nazivom “Početnica” napisan na bosanskom i danskom jeziku.

Na ovaj način djeca lako savladavaju naša slova, uče nove riječi kako na bosanskom tako i na danskom jeziku.

U toku je i štampanje drugog udžbenika nakon Početnice, “Čitaj i piši” također na bosanskom i danskom jeziku.