Bos

Zahvaljujući humanitarnim prilozima naših dragih Bošnjaka koji žive i rade u Kanadi i ove godine BCRA u januaru mjesecu obezbijedila je novac za sendviče djeci koja su u stanju socijalne potrebe. BKHD Ključ uplatilo je sendviče za djecu iz 7 osnovnih škola za drugo polugodište i to:
OŠ “Ključ”
OŠ ”Velagići”
OŠ ”Bužim”
OŠ ”Hasan Kikić” Sanski Most
OŠ ”Kruščica” Vitez
OŠ ”Soline” Tuzla
OŠ ”Sanica” Sanica
U konačnom broju to iznosi uplate za ukupno 226 učenika.
Lijepo je činiti dobra djela, a još ljepše ako je u njima dječiji osmijeh! Budi human, budi čovjek!