DRŽAVLJANI BIH

Državljani BiH mogu ući u Bosnu i Hercegovinu s važećim putnim ispravama, odnosno važećom putovnicom/pasošem ili drugim identifikacijskim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo vlasti BiH te važećom osobnom iskaznicom/ličnom kartom i drugim identifikacijskim dokumentom s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, dok u slučaju ulaska u BiH bez posjedovanja važeće putne isprave BiH podliježu prekršajnom procesuiranju.

Državljani BiH nisu obavezni posjedovati nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2.

Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću osobnu iskaznicu BiH kao putnu ispravu prilikom prelaska zajedničke državne granice sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, obzirom da BiH sa istima ima potpisan međunarodni ugovor.

Osobna iskaznica BiH ne može se koristiti kao važeća putna isprava prilikom putovanja u ili iz zemalja članica Europske unije, Schengenskog prostora ili drugih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan međunarodni ugovor.

STRANCI

Stranac koji ispunjava uvjete za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prijelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

  • negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Europe, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine,
  • potvrdu o cijepljenju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 ili je cijepljena jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi,
  • potvrdu izdanu od liječnika da je prebolio bolest COVID-19 u proteklom periodu od 14 dana, do 180 dana od dana dolaska na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.

Stranci koji ne moraju prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu predočiti negativan nalaz testa ili potvrde su:

  • državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,
  • vozači i suvozači teretnih vozilatijekom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu uz uvjet da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati,
  • maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao istranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine,
  • djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja, ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o cijepljenju ili da je prebolio bolest COVID-19,
  • stranci s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini, ukoliko se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i/ili Republici Srbiji, pod uvjetom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao dulje od 48 sati od napuštanja teritorija Bosne i Hercegovine, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog štambilja u putnoj ispravi stranca,

Negativan nalaz testa ili potvrde, propisanih člankom 2. Odluke, potrebno je predočiti u tiskanoj formi i isti neće biti prihvaćeni ukoliko se predoče na mobitelu ili u drugoj elektronskoj formi, a pomenuti testovi, potvrde o vakcinaciji i potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19 moraju biti urađeni odnosno izdati od strane ovlaštenih laboratorija, medicinskih ili zdravstvenih ustanova, te napominjemo da Odlukom o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH nije propisana vrsta/tip PCR ili antigenskog testa.

Napomena: Trenutno se tijekom ulaska u Bosnu i Hercegovinu ne određuju mjere karantene ili samoizolacije, dok su sve osobe po ulasku u Bosnu i Hercegovinu obvezne pridržavati se uputa i poštovati sve naredbe nadležnih epidemiološko-zdravstvenih tijela (socijalna distanca, zaštitne maske, dezinfekcija ruku i dr.)

Detaljne informacije o uslovima za ulazak u BiH možete pogledati na web stranici Granične policije BiH.